Disclaimer

Hoewel aan de totstandkoming van de informatie op deze website de uiterste zorg is besteed, kunnen daaraan geen rechten worden ontleend en kan zij niet anders worden gezien dan als een uitnodiging tot het inwinnen van nadere informatie. Hippro aanvaardt geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade welke ontstaat of zal gaan ontstaan door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de op of via deze website verstrekte informatie. Hippro is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website met inbegrip van het gebruik van de aangeboden producten. Het gebruik van alle producten is voor eigen risico van de bezoeker. Hippro kan de aanwezigheid van eventuele onjuistheden of onvolledigheden van de zich op de website van Hippro bevindende informatie niet volledig uitsluiten. Hippro wijst iedere vorm van aansprakelijkheid voor schade, direct of indirect voortvloeiende uit de aanwezigheid van eventuele onjuistheden of onvolledigheden van de zich op de website bevindende informatie van de hand. De gegevens dienen dan ook niet te worden opgevat als een vervanging van het professionele advies of oordeel van een arts, diëtist of andere deskundige.
Hippro is nooit aansprakelijk voor eventuele lichamelijke en/of psychische schade welke al dan niet terug te leiden is naar het dieet. Producten van Hippro kunnen kunstmatige geur, kleur en smaakstoffen bevatten. De naamgeving en afbeeldingen van dergelijke producten impliceren nooit dat het product de betreffende ingrediënten bevat.

Gezondheid en veiligheid
Het Hippro dieet-programma is ontwikkeld onder toezicht van voedingsdeskundigen. Het programma is ontwikkeld voor een veilige gewichtsafname. Voor je begint met het gebruik van het programma, moet je er zeker van zijn dat je niet aan ondergewicht lijdt.
Hippro is geen medische organisatie, en kan je dus ook geen medisch advies geven. Wij wijzen u er met klem op dat u in bepaalde gevallen eerst een arts dient te raadplegen en in sommige gevallen zelfs absoluut niet aan de Hippro producten mag beginnn.
Als je al een arts bezoekt om redenen waarbij regelmatig consult vereist is, en/of wanneer je medicijnen gebruikt die voorgeschreven zijn door je arts, en/of je vanwege een ziekte of medische aandoening een speciaal dieet voorgeschreven hebt gekregen dan moet je het gebruik van de Hippro producten vooraf goed bespreken met je arts. Voorbeelden van dergelijke aandoeningen zijn: diabetes, ziekten van hart- of bloedvaten, beklemming of pijn op de borst hartziektes, hartkloppingen, goed- of kwaadaardige gezwellen kortademigheid, epilepsie, bloedarmoede, galstenen en nierstenen. Deze lijst is niet volledig. Stap 1 mag niet langer duren dan 10 weken, tenzij je arts of diëtist anders voorschrijft.
Het Hippro programma is niet geschikt voor mensen die aan een erkende eetstoornis leiden (zoals anorexia nervosa of boulimia nervosa). Mensen onder de 18 jaar mogen ook geen gebruik maken van de Hippro producten. Het Hippro programma is niet geschikt voor zwangere vrouwen of vrouwen die borstvoeding geven. Ook mag u absoluut geen gebruik maken van de Hippro producten bij aandoeningen van lever of nieren of diabetes Type 1.

Claims/ervaringsverhalen
De ervaringsverhalen op de website van jipenjij.com zijn ervaringen van echte personen. Jip en jij verwijdert claims die in strijd zijn met de Europese EFSA wetgeving. Inhoudelijk wijzigt Jip en jij jij de verhalen niet. De inhoud en context van deze ervaringen zijn individueel en daarom niet generalisserbaar of van toepassing op iedere deelnemer die het programma van Jip en jij volgt. Als er op de website www.jipenjij.com wordt gerefereerd naar een mate van gewichtsverlies dan heeft de mate van gewichtsverlies betrekking op het programma van jip en jij.
De snelheid en/of mate van gewichtsverlies is niet alleen afhankelijk van het gebruik van een product, maar ook afhankelijk van wat een persoon nog meer eet, de hoeveelheid lichaamsbeweging en de genetische aanleg.